PILE O’ SÁPMI SUPREME at Eidsvolls plass, Oslo, 5-6.12 2017
with Máret Ánne Sara, A K Dolven, Uyarakq, Elin Már Øyen Vister, Sofia Jannok, Pile o´Sápmi stunt theatre, Niilas Somby,  Anders Sunna, Zina, Ánna-Katri Helander and others.

 MG 2338 copy

 MG 2306 copy

 MG 2495 copy

Photos: Øystein Thorvalsen

400 bullets, injustice in head, skulls, moving Oslo

Stand with the rock, stand to the bone

Stand with Sápmi

 

Pile o´ Sápmi is a socially engaged art project made in protest to the Norwegian state´s mandatory culling of reindeer across northern Norway, often ignoring the Samii communities´ perspectives. Maret Anne Sara, pushes Pile o´ Sápmi to visualize the dramatic abuse in progress; a major political assault against people, culture and human rights - threatening the  existence of the Sami people, their identity, language and their culture. Máret Ánne Sara is one of a new generation of Sami asserting the rights of her community.

The image of Pile o´ Sápmi in front of the Norwegian parliament went viral after Ny Times wrote about the case.

Pile o'Sápmi Supreme is supported by URO / KORO, Samii Council and Tenthaus Oslo and realized with great help from Samisk Hus, ProsjektorPøblene, SALT, Stortinget and volunteers. 

 

In Norwegian: 

Pile o’Sámpi Supreme

Samiske kunstnere organiserer seg på Eidsvolls plass

Skuddhull i skallen. Reinhoder på vandring. Et verdensomtalt kunstverk. Sultestreikere. Geriljateater. Politisk appell av Sametingspresidenten. 5. og 6. desember møter den unge reindriftssamen Jovsset Ante Sara (25) den norske stat i Høyesterett, i kamp om sine og reindriftas rettigheter.

 

- 40 år siden sultestreiket samer seg for å få erkjent grunnleggende rettigheter, nå handler det om å få politisk respekt for de samme grunnleggende og lovfestede samiske rettighetene.

Vi samles utenfor Stortinget for å signalisere til maktmyndigheter at politikk og lovverk ikke fritt kan justeres etter statlige interesser, uten hensyn til mennesker, kultur og rettigheter som den samiske befolkningen har krav på i lik linje med alle andre. Vi vil vise støtte til enkeltmennesker som ender opp med enorme belastninger på bakgrunn av urettmessig og feilslått politikk.

 

Pile o’Sápmi Supreme

Pile o’ Sápmi er en kunstnerisk bevegelse som har fulgt rettssaken til en ung reindriftssame fra Tana til Tromsø og er nå i Oslo. Kunstneren Máret Anne Sara henter inn en rekke andre kunstnere på tvers av landegrenser og generasjoner for å rette søkelys mot samenes rettigheter. Foran Stortinget vises det verdensomtalte Pile o´Sápmi tittelverket som består av 400 reinhoder, og kommer rett fra Documenta 14. Under rettssaken vandrer reinsdyrshoder i Oslos gater i A K Dolvens performance. Stuntteater, filmvisning, samtaler, utstilling, lydkunst og appeller.

I tillegg henter vi tilbake den såre, vanskelige og høyst personlige historien om en kostbar rettighetskamp i Norge. Niillas Somby sultestreiket på Eidsvolls plass for 38 år siden. Nå er Somby tilbake, og forteller historien sin fra rettighetskampen som kostet han ene armen, ene øyet, og som endte opp med terrorsiktelse og flukt fra landet. Var det verdt det, når vi nå står her igjen?

 

Hva er saken?

Det handler om tvangsslakting av samenes reinflokker og rettssaken til en ung reindriftssame mot den norske stat. Jovsset Ante Sara kjemper for å berge sin rett til å leve som reindriftsutøver. Staten pålegger ham å slakte ned flokken til 75 rein. Antallet er for lite til å leve av og Sara argumenterer med at han tvinges til konkurs, dermed også bort fra sitt tradisjonelle levesett, kultur og rettigheter. Den unge reineieren har vunnet saken i to rettsinstanser der dommene viser til statlig brudd på både internasjonale menneskerettigheter og urfolksrettigheter. Staten har anket saken til Høyesterett der den nå tas opp 5. og 6. desember.. - Saken er prinsipiell og berører et helt samfunn hva gjelder samiske rettigheter, kultur og framtid, sier kunstner og søster Maret Anne Sara, som har mobilisert en internasjonal kunstbevegelse for å synliggjøre saken.

Pile o'Sápmi Supreme er støttet av URO / KORO, Samerådet og Tenthaus Oslo og realiseres med hjelp fra Samisk Hus, ProsjektorPøblene, SALT, Stortinget og en rekke frivillige.