2016kollasje 3

Før vi har nådd februar ønsker Helen Eriksen, Stefan Schröder og Ebba Moi ved Tenthaus Oslo å takke alle for det året som gått. Det var året da vi tematiserte den kvinnelige kunstnerens posisjon i samtiden og som startet med en flott presentasjon av SculptureHub i regi av Sofia Landström (S) og Josefina Posch (S). I 2016 fikk vi tildelt tre-årig arrangørstøtte og aspirantstilling av Norsk Kulturråd og vi ønsker å takke Norsk Kulturfond for god og tiltrengt støtte. Vi ønsker også å hilse vår aspirant Mechu Rapela velkommen som en del av staben i Tenthaus. I sin stilling skal hun utvikle

"The aim of this article is to contribute more knowledge about how arts educational practice in the school context can be understood and developed. The cooperation between Tentahaus Oslo (TO), an initiative driven by artists, and the basic education section for minority students at an upper secondary school is brought forward as an alternative to more traditional forms of encounters with art and art communication in basic education and in the voluntary music and performing arts school."

https://jased.net/index.php/jased/article/view/541

toolkitstill

 

Tenthaus Toolkit - kunstnere i skolen

Tenthaus organiserte seminaret Tenthaus Sessions: Toolkit - Kunstnere i skolen som fant sted den 2. november 2016, på Kunstnernes hus i Oslo.

Vi ønsker at med dette å sette i gang en samtale rundt den visuelle kunstens plass i skolen. Gjennom en rekke eksempler defineres noen redskap som kan være til nytte når en skole vil samarbeide med en kunstner eller det motsatte.

Å arbeide selvstendig som kunstner innenfor en offentlig institusjon som skole er ikke lett. Det gjelder å stå på, finne den beste kommunikasjonskanalen inn, tenke langsiktig og være innstilt på dialog.

Creativity Resides Here? proposes a temporary architectural form to accommodate artist practice in preexisting schools. Our idea should accommodate artist studios, as well as space for creation and exhibition of productions created in collaboration with a resident artist.

The changing role of the contemporary artist and the need for innovation as a core skill developed through education demands a revision of artist space in schools. In particular, creativity is being heralded as a cross curricular factor demanded for the education of the future.

 

UPCOMING EXHIBITIONS

True Solvang Vevatne / Anja Høvik Strømsted & Jasmin Hurst

November 24th 2016 - December 18th 2016 

Exhibition preview: Thursday November 24th, 7 pm - 9 pm

----------

UPCOMING WORKSHOPS

August/September/October 2016

Søssa Jørgensen og Yngvild Færøy work with one of the three groups from Hersleb vgs. Oslo participating in Tenthaus workshops this year. This group will meet the artists 5 times and the process documentation and result will be shown at Tenthaus Sessions: Toolbox Seminar 2.11.2016 

 

September - 2016 
Students at Hersleb vgs., visit Høsteutstilling with artist Sille Storihle

 

October 2016

Jana Winderen workshop will take place alongside Aker river. 

 

UPCOMING EVENTS

Tenthaus Sessions: Toolkit Seminar

Date: November 2nd 2016

Time: 10am - 2.30 pm

Venue: Kunstnernes Hus