Tenthaus organized Toolkit - Artists in Schools seminar, which took place on 2 November 2016 at Kunstnernes Hus in Oslo.
We wanted with this to initiate a conversation about the place of the visual arts in schools. Through a series of examples we defined tools that can be useful when schools want to collaborate with artists or vice versa.

The seminar and publication is supported Kunstløftet and Norwegian Cultural Council.

 

 

Tenthaus organiserte seminaret: Toolkit - Kunstnere i skolen som fant sted den 2. november 2016, på Kunstnernes hus i Oslo.
Vi ønsket med dette å sette i gang en samtale rundt den visuelle kunstens plass i skolen. Gjennom en rekke eksempler defineres noen redskap som kan være til nytte når en skole vil samarbeide med en kunstner eller det motsatte.


Seminaret og publikasjonen er støttet av Kunstløftet og Norsk Kulturråd.

image002