ewa jac popu pic

Ph. Ewa Jacobsson

 

Vi på Tenthaus er stolte over å invitere til en Pop Up utstilling hos vår nabo innerst i bakgården på Maridalsveien 3; Ewa Jacobsson med det stedsspesifikke lydverket SCHADEN. Vi arrangerer åpning torsdag 22.aug – Velkommen!

Maridalsveien 3 G, 2 etasje.
Torsdag 22.aug kl.18.00-20.00: Åpning
Fredag 23.aug - søndag 25.aug kl. 13.00-17.00

Søndag 25. aug: Kunstnersamtale mellom Ewa Jacobsson og Siri Austeen kl. 16.00
Hilde Marie Holsen er invitert til å spille rommet/gulvpartituret med trumpet og live elektronikk. Partituret er laget av skader i gulvet. Hennes intervensjon og lydprøve starter kl.17.00 og hun spiller live fra kl. 18.00.

Om SCHADEN:
Jacobsson sier om hennes verk: Fra januar til juni har jeg preparert et rom i Maridalsveien.
Jeg har jobbet med vegger, gulv og objekter, lydkilder, akustikk.
Både det visuelle og lydpreparering, det lydlige, forskyves i materiale og/eller tid kontinuerlig.
Fragmenter av en tekst fra romertiden og en tysk tekst sirkler rundt tittelen SCHADEN: å ødelegge, destruere, og rommet som helhet er utsatt for skade, SCHADEN.

Kombinasjonen av avanserte og lav-teknologiske teknikker og materialer ved bruk av forskjellige media reflekterer min interesse i å overføre både eksistensielt og politisk innhold og betydning, og å ignorere etablerte hierarkier.

https://sopranotronic.wordpress.com/
http://www.hildeholsen.com/
http://www.austeen.no/

 

Perspektiv 01

Illustrasjon: Thomas Benedict Holth

 

For å vise veien mot en mer integrert kunstpraksis i skolen har Tenthaus startet et pilotprosjekt - P1 – mobilt atelier for kunstnere. P1 er et fysisk atelier på skolen, når lokaler ikke finnes. Den er en mobil struktur som kan kobles på skoler og skal fungere som bindeledd mellom kunstscenen og skolen. Prosjektet er under oppstart og vi har startet samarbeidet med en arkitekt. I løpet av 2018 vil prosjektet realiseres og i første omgang skal den plasseres i Levanger,  Saupstad skole i Trondheim, Oslo og Tistedal i Østfold.


Med kunstnere fysisk tilstede i skolehverdagen er steget til et aktivt samarbeid, workshops, dialoger, møter veldig kort. Møtene mellom kunstner, lærere og elever vil oppstå som en naturlig del av hverdagen til alle parter. Tenthaus ønsker derfor å gi billedkunstnere en integrert praksis i form av fysiske atelier på skolen, hvor kunstneren får trygge og solide lokaler og sikrer seg gode arbeidsforhold, og hvor det tilrettelegges for utveksling mellom skole og kunstner. Plassert på en skole vil lokalet kunne fungere som et utvidet atelier hvor kunstneren kan invitere til samtaler og samarbeider med lærere og elever. Kunstprosjektene som skapes her kan bidra til dialoger rundt og produksjon av kunst med fokus på deltagelse. Dette forslaget er tenkt som et supplement til læreplanen. Det betyr at de inviterte kunstnernes praksis i skolen ikke er en del av læreplanen og de tar heller ikke over noe av kunstundervisningen.

Billedkunstnere er en ressurs for den fremtidige skolen. Deres erfaring, kreativitet og åpenhet må integreres i undervisningen. Våre barn og ungdommer trenger å bli sett og inspirert fra kunstnere på en hverdagslig måte. Her ligger nøkkelen til en bedre skole og et mer integrerende samfunn som evner å ta i mot migrasjonsbølger og andre store utfordringer.

 

P1230535 red 2

 Foto: Thomas Benedict Holdt

PARK., et nytt prosjekt i LevArt og et kollektivt arbeid med en rekke kunstnere og andre samarbeidspartnere, blant andre Tenthaus, Bjørg Nyjordet og Magnar Gilberg,  og Altgårbra. PARK. har sitt utgangspunkt i Levanger kommunes plan om å gjøre om den asfalterte parkeringsplassen omkring skolebyggene i Kirkegt 11 der LevArt har sine lokaler, til en offentlig park. Plassert midt i denne endringsprosessen begynner vi med å stille spørsmål ved hva som kjennetegner en god allmenning i dag og om kunst som et offentlg gode.

 Perspektiv 01

Illustrasjon: Thomas Benedict Holdt

Tenthaus Oslo deltar i PARK. med pilotprosjektet P1 – atelier for kunstnere i skolen. P1 undersøker og viser muligheter for å lage mobile atelierer for billedkunstnere på norske skoler. Dette gjøres i Levanger kommune i samarbeid med Levanger ungdomsskole og PARK / LevArt. P1 fungerer som kunstneratelier, visningsrom og møtested for kunstnere og elever.  Det mobile atelieret blir bygget våren 2018 og er klar for bruk til skolestart høsten 2018. I løpet av skoleåret 2018 / 2019 vil et utvalg kunstnere ha sitt atelier på P1 der de på ulike måter involverer elever fra Levanger ungdomsskole i sitt kunstneriske arbeid på stedet. Det vil være kunstnere med en forankring i egen kunstnerisk innfallsvinkel rundt begrepet deltagelse utarbeidet med og for målgruppen skoleungdommer. Med PARK som base vil P1 kunne fungere som et utvidet atelier hvor det kan huse seminarer, samtaler og kunstprosjekter