Siri Vinterly Akkeri Siri Vinterly, Akkeri, 2018. Video still

 

OPEN VIDEO X 

filmprogram & kunstverk

 

Vernissage: fredag 26. april 2019 kl 19:00-21:00

Performance fredag 26.april kl 19:30: The Warriors av Karen Nikgol + How’s the weather how’s your health how much did you sleep last night? – Ice Water Eyes av Jóhanna Ellen Ríkharðsdóttir

Screening med introduksjon av Log Lady Lusty & Ellen Christensen lørdag 27. april kl.18:00:
Cabin Economy Contemporary /Sailing Stormy Waters  - En Office for Contemporary Grounding dokumentasjon.

Åpningstider lørdag 27. april kl 12:00-20:00, søndag 28. april kl 12:00-18:00

Tenthaus Oslo: Maridalsveien 3, 0178 Oslo

 

Kunstnere på OPEN Video X

Ayman Alazraq, Alexander Johan Andreassen, Andrea BakketunTonje Bøe Birkeland, Bobrikova & de Carmen, Margrethe Kolstad Brekke, Lars Brekke, Jonathan Brewer, Per Christian Brown, Petter Buhagen, Yamile Calderon & Edward Cunniffe, Anja Carr, Log Lady Lusty & Ellen Christensen, Silje Storm Drabitius, Kristine Dragland, Anders Eiebakke, Frido Evers, Anneke von der Fehr, Crispin Gurholt, Iselin Linstad Hauge, Damian Heinisch, Christian Hennie, Hilde Honerud, Runhild Hundeide, Henrik Plenge Jakobsen, Astrid Johannessen, Saman Kamyab, Jon Eirik Kopperud, Janne Kruse, Ane Kvåle, Linda Karin Larsen/Linda Lazer, Kaja Leijon, Magne Lyngvær, Tone Myskja, Karen Nikgol, Christian Norum, Yafei Qi, Jóhanna Ellen Ríkharðsdóttir, Jenny Marie Hviding Schjerven, Sigmund Skard, Kristian Skylstad, Ellen Henriette Suhrke, Jared Theis, Kjersti Vetterstad, Siri Vinterly og Janne Talstad    
 
 
Open Video curated by Janne Talstad

Open Video derives from the idea of Open Source, which means the open video is a video that can be freely used, changed, and shared. Thus the program in Open Video can be changed by both the curator and the artists involved over time. The program stays the same, with alterations based on natural needs. The program becomes a vessel for content, and in the arbitrary of the diverse content curatorial challenges will become obvious, which again creates the need for curatorial narration in the program. Janne Talstad has summarized the tendencies in the field through the development of the medium, and the curatorial instructions to the different artists became clear; do your best or do what you need. Some has done both.  One can say that this video program is the same as any, which is true in a sense, but it's different in the notion that it lacks a center, an agenda and an intention. The aspiration is both aesthetic, political and dealing with the medium as such, so by mixing the program as a note sheet a video graphic composition becomes apparent. The program bites its own tail, the identity of the artist becomes secondary, and the program turns into a joint effort of showing the variety of how to deal with and produce video. The program transforms into a vessel, a toolbox, which changes through the different venues it's presented, in size, quality and geography. The source code is open; generating a diverse landscape of work, through the media of video. The artists share one thing; a total dedication to their own practice, though video might only be one of their tools, one way of expressing oneself.

Video is easy to carry, because you only need a memory stick. We intend on being the messenger.

Perspektiv 01

Illustrasjon: Thomas Benedict Holth

 

For å vise veien mot en mer integrert kunstpraksis i skolen har Tenthaus startet et pilotprosjekt - P1 – mobilt atelier for kunstnere. P1 er et fysisk atelier på skolen, når lokaler ikke finnes. Den er en mobil struktur som kan kobles på skoler og skal fungere som bindeledd mellom kunstscenen og skolen. Prosjektet er under oppstart og vi har startet samarbeidet med en arkitekt. I løpet av 2018 vil prosjektet realiseres og i første omgang skal den plasseres i Levanger,  Saupstad skole i Trondheim, Oslo og Tistedal i Østfold.


Med kunstnere fysisk tilstede i skolehverdagen er steget til et aktivt samarbeid, workshops, dialoger, møter veldig kort. Møtene mellom kunstner, lærere og elever vil oppstå som en naturlig del av hverdagen til alle parter. Tenthaus ønsker derfor å gi billedkunstnere en integrert praksis i form av fysiske atelier på skolen, hvor kunstneren får trygge og solide lokaler og sikrer seg gode arbeidsforhold, og hvor det tilrettelegges for utveksling mellom skole og kunstner. Plassert på en skole vil lokalet kunne fungere som et utvidet atelier hvor kunstneren kan invitere til samtaler og samarbeider med lærere og elever. Kunstprosjektene som skapes her kan bidra til dialoger rundt og produksjon av kunst med fokus på deltagelse. Dette forslaget er tenkt som et supplement til læreplanen. Det betyr at de inviterte kunstnernes praksis i skolen ikke er en del av læreplanen og de tar heller ikke over noe av kunstundervisningen.

Billedkunstnere er en ressurs for den fremtidige skolen. Deres erfaring, kreativitet og åpenhet må integreres i undervisningen. Våre barn og ungdommer trenger å bli sett og inspirert fra kunstnere på en hverdagslig måte. Her ligger nøkkelen til en bedre skole og et mer integrerende samfunn som evner å ta i mot migrasjonsbølger og andre store utfordringer.

 

P1230535 red 2

 Foto: Thomas Benedict Holdt

PARK., et nytt prosjekt i LevArt og et kollektivt arbeid med en rekke kunstnere og andre samarbeidspartnere, blant andre Tenthaus, Bjørg Nyjordet og Magnar Gilberg,  og Altgårbra. PARK. har sitt utgangspunkt i Levanger kommunes plan om å gjøre om den asfalterte parkeringsplassen omkring skolebyggene i Kirkegt 11 der LevArt har sine lokaler, til en offentlig park. Plassert midt i denne endringsprosessen begynner vi med å stille spørsmål ved hva som kjennetegner en god allmenning i dag og om kunst som et offentlg gode.

 Perspektiv 01

Illustrasjon: Thomas Benedict Holdt

Tenthaus Oslo deltar i PARK. med pilotprosjektet P1 – atelier for kunstnere i skolen. P1 undersøker og viser muligheter for å lage mobile atelierer for billedkunstnere på norske skoler. Dette gjøres i Levanger kommune i samarbeid med Levanger ungdomsskole og PARK / LevArt. P1 fungerer som kunstneratelier, visningsrom og møtested for kunstnere og elever.  Det mobile atelieret blir bygget våren 2018 og er klar for bruk til skolestart høsten 2018. I løpet av skoleåret 2018 / 2019 vil et utvalg kunstnere ha sitt atelier på P1 der de på ulike måter involverer elever fra Levanger ungdomsskole i sitt kunstneriske arbeid på stedet. Det vil være kunstnere med en forankring i egen kunstnerisk innfallsvinkel rundt begrepet deltagelse utarbeidet med og for målgruppen skoleungdommer. Med PARK som base vil P1 kunne fungere som et utvidet atelier hvor det kan huse seminarer, samtaler og kunstprosjekter